Fysik Labbar Allmänt om labbar Nästa badrumsvåg fråga (2)
Badrumsvåg med Jeffs tår
Denna ångestfyllda bild visar en vanlig badrumsvåg. Som fysiker kan man anmärka på att den är graderad i kg som är en massenhet trots att den mäter tyngd som är en kraft. Men i vardagslivet, då vi sällan lämnar situationer då g = ca. 9,8 m/s2 så spelar det inte så stor roll. Avläs vågen i denna bild så noggrannt du kan! (Vi tar upp felmarginaler senare. Noggrannheten är egentligen inte så stor, men ta detta som en avläsningsövning.)
Avlästa (s.k.) vikten : kg (eg. motsvarande kraft)    ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-03-25 ; /delat/fysik/lab/vaog1.htm