Lös följande ekvation algebraiskt:

-5x2 - 4x = - 9 

x = Ta bara EN lösning i taget!   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)