Lös följande ekvation algebraiskt:    x4 - 18x2 + 81 = 0  

x = Ta bara EN lösning i taget!   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)