Grafisk ekvationslösning

En ekvation har en vänsterled (VL) lika med en högerled (HL). Om man kan hitta ett värde på variabeln där VL = HL så är det en lösning till ekvationen. Många ekvationer kan ha flera lösningar. Många ekvationer kan vara väldigt svåra att lösa algbraiskt men enkla att lösa grafisk. Sätt bara y1 = VL och y2 = HL och kolla var de korsar och avläsa x-värdet(-n) för korsningen(arna).

Exempel: 2*sin(x) = ½x - 1 är inte så lätt att lösa, men sätt y1 = 2*sin(x) och y2 = x/2 - 1, och du får ett diagram som nedan.
Kort instruktion: Hitta första (ifrån vänster) punkten som tillhör båda kurvor (=de korsar varandra). Dra ifrån den punkten lodrätt till x-värdet som hör till. Släpp musen. Kolla att pilen fått namnet "minsta". (Man kan ändra beskrivning av pilen med hjälp av"panelen" som fälls upp om man klickar på gråa höger-kanten.) Avläs x-värdet som är då (ungefär) första lösningen till ekvationen.
Fortsätt med de andra korsningar på samma sätt.

När du tycker att vektorerna ser bra ut, klicka [Kontrollera Arbetet] knappen under appleten.

Om du behöver veta mer om hur du använder appleten: (Hjälp med vektorritning.)

   < Nu ger det bra kontroll av "hitta minsta lösningen pilen". (men inte de andra än).


Här nedan kan du kolla dina (grafiska) lösningar till exemplet på denna sida: 2*sin(x) = ½x - 1
Obs när du trycker [Svara] kommer sidan att laddas in igen och responsen hamnar nedanför skärmen. Du kan troligen hoppa ner dit med [Alt] + [R]

x = Skriv en lösning i taget. Börja med minsta. ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)