Rita funktionen   f(x) = 2 · 0,75x    i ett intervall där x varierar i intervallet -3 ≤ x ≤ 2     Använder du Graphmatica?

Om du får en grå ruta i stället för en grafbild se Java Problem

I korthet kan du klicka på punkten där du vill starta kurvan (du måste ev. hålla musknappen lite tills punkten kommer) och sedan klicka på nya punkter du vill lägga. När du har fått hela grafen, klicka på knappen för att få din graf bedömd (första gången du trycker kan det ta ett tag innan feedback rutan kommer. Det går mycket snabbt nästa gång om du har ändrat något). Den respons som kommer skall säga dig vad som är rätt och vad du måste göra för att det skall bli rätt.
(Mer hjälp om grafritning i denna "PAD" applet.)

Tips 1 (Alla)