Lös följande ekvation algebraiskt:   (x - 3)(2x + 4) = 0    

x = Ta bara EN lösning i taget!   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)