Lös följande ekvation algebraiskt:   (x - 3)(2x + 4) = 0    

x = Ta bara EN lösning i taget!   ?

Tips: ett till? (Alla?)     (Ev. kan alla vara framme om du har tagit en i taget. Kolla längst ner!)
  1. Vad är det som söks?
    Det x värdet som gör ekvationen sann, i detta fall att produkten i VL blir noll.

Tips: bara nästa?  |  Fr.o.m. tips 1 till nästa?  |  Fr.o.m. sidans topp till nästa?  |  Alla?  | till svaraovan