Lös följande ekvation algebraiskt:   (x - 3)(2x + 4) = 0    

x = Ta bara EN lösning i taget!   ?

Tips: Alla tips framme nu.
 1. Vad är det som söks?
  Det x värdet som gör ekvationen sann, i detta fall att produkten i VL blir noll.
 2. Här kan vi använda "nollprodukt metoden" som bygger på att om en produkt är noll måste en eller båda faktorer vara noll.
 3. VL här innehåller en produkt med 2 parenteser, så om innehållet i en parentes blir noll, blir hela ledet noll.
  Du skall i DETTA fall INTE multiplicera ihop parenteserna, men om du vill läsa mer om hur man gör när du behöver, kolla Parentesräkning
  Se till att försöka räkna själv innan du läser flera tips!
 4. Ena lösning blir för (x -3) = 0
  Glöm inte bort att lösa för andra parentesen också.
 5. Man kan även räkna ut produkten och få en andragrads ekvation som man löser med t ex pq-formeln. Men när den redan står i denna form (produkt av 2 parenteser) så är nollprodukt metoden snabbare och smidigare.
 6. Behövs det flera tips?

Inga fler tips tillgängliga. till Svara | Upp till sidans topp