Lös ekvationen    x^4/(6x-2)+x/(3x-1)-1/(2-6x)=0    

x = Skriv inte 'x' eller '=' i rutan! ?

Tips: Alla tips framme nu.
 1. Vad är det som söks?
  x som löser ekvationen!
 2. Denna ekvation är en rationell ekvation, den har en variabel, x, i nämnaren. Du kan läsa mera om de om du följer länken!
 3. Man brukar inte tycka om variabler i nämnare (x i nederdelen av bråk) när man skall lösa ekvationer. Hur kan vi få bort de?
 4. Om du multiplcerar båda led (alla termer) en gemensam nämnare!
  Lägg märke till att a - b = - (b - a) så:
  2 - 6x kan skrivas:  - (6x - 2)  eller    - ( 2(3x - 1))
 5. Alltid när man löst ratonella ekvationer måste man kolla att den funna lösningen inte skulle gjort nämnaren = 0. För då hade ekvationen inte varit definerad. (Man kan inte dela med 0!)
  Se till att försöka räkna själv innan du läser flera tips!
 6. En lämplig gemensam nämnare att multiplicera med vore 2(3x -1)
 7. Har du verkligen provat själv?

 8. Ekvationen blir x2 + 2x + 1 = 0 som är en vanlig andragrads ekvation
 9. Man kan lösar den med pq-formeln och använda p = 2,   q = 1
  Behövs det mera tips?

Inga fler tips tillgängliga. till Svara | Upp till sidans topp