Lös ekvationen    rot(2x^2) - 3 = rot(25) - x    algebraiskt.

x = Mata inte in flera värden på en gång! ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)