Lös ekvationen    rot(2x^2) - 3 = rot(25) - x   grafiskt (och algebraiskt görs i b sidan).

Denna sida kommer snart att länkas till en sida där du kan rita ditt svar i ett diagram och få feedback för det. (exempel från fysiken du behöver inte lösen fast det ser ut att behövas.)

Just nu nöjer jag mig med att kort beskriva hur man kan lösa en svår ekvation grafiskt. (OBS går till ett annat exempel som visar principen)

Steg1: Gör en ekvation med y = vänsterledet, här y1 = rot(2*x^2) - 3 <--vad betyder detta skrivsätt?

       I engelska program y1 = sqr(2*x^2) - 3 eller y1 = sqrt(2*x^2) -3

Steg 2: sedan en till för y = högerledet, här y2 = rot(25) - x eller helt enkelt y2 = 5 - x

Steg 3: Lösningen(-arna) för ursprungsekvationen blir det x-värdet (eller de x-värden) som gäller där graferna korsar varandra. Om de inte korsar varandra, finns det ingen lösning.

Fallgropar:

Det finns resurser om att använda grafritande räknare och grafritningsprogram till datorn som du kan ladda ner ifrån webbkursen.