För vilket eller vilka x är       inte definerad?

Odefinerad för x = Mata in ett värde i taget! ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)