En cylinderformad cistern vars innerhöjd är 2,0 m och innerdiameter 1,5 m innehåller en viss mängd vatten. Vattendjupet är x cm. Bestäm vattenvolymen V m3 som funktion av vattendjupet. Ange även funktionens definitionsmängd och värdemängd.

V(x) = [m3]    Skriv inte 'V(x)' eller '=' i rutan    [<?]
        
Tips:    det första     (Alla tips)