En cylinderformad cistern vars innerhöjd är 2,0 m och innerdiameter 1,5 m innehåller en viss mängd vatten. Vattendjupet är x cm. Bestäm vattenvolymen V m3 som funktion av vattendjupet. Ange även funktionens definitionsmängd och värdemängd.

V(x) = [m3]    Skriv inte 'V(x)' eller '=' i rutan    [<?]

Tips: Alla tips framme nu.
 1. Vad är det som söks?
  Ett uttryk för volymen vatten i tanken (i m3) som funktion av vattnets höjd, x, i cm.
 2. Om du inte kommer ihåg formeln för volymen av en cylinder, så kan du titta i Nationella Prov Formellsamling (Den brukar bifogas proven)
 3. volym = π r²h och i figuren ser man att h motsvarar x i denna fråga.
 4. Om man vill ha volymen i kubik meter och vattendjupet anges i cm så bör man i formeln omvandla det till meter.
  Se till att försöka räkna själv innan du läser flera tips!
 5. Vi har fått tankens diameter och formeln använder radien
 6. r = d/2 , du skall inte använd d men dess värde i denna uppgift i formeln.
 7. Varför kan vi inte bara sätta in x i stället för h i formeln?
 8. För att i uppgiften står att x är vattnets höjd i cm och vi behöver meter om vi skall få volymen i m3.
 9. h = (x/100)
 10. Behövs det mera tips? Ring Jeff kontorstid: 0611-55 79 48
  annan tid: 0611-22144 (hem) till kl 21

Inga fler tips tillgängliga. till Svara | Upp till sidans topp