FRIVILLIGA UPPGIFTER men siktar du på MVG bör du göra dem

På dessa tänkte jag inte ge så mycket hjälp, det är ändå tänkt som MVG uppgifter, men jag skall ändå påpeka några saker.

A. En funktion f har en mängd tal i sin definitionsmängd D och en mängd tal i sin värdemängd V. Om det finns två miljoner positiva heltal och lika många negativa heltal i D, finns det då 4 miljoner tal i V? Motivera ditt svar.

OBS: "Om det finns två miljoner positiva heltal och lika många negativa heltal i D, finns det då 4 miljoner tal i V?" betyder inte "Finns det någon funktion där detta gäller?" man kan säga att det betyder "Är det så för alla samband som är funktioner?"

 

B. Det är knappast någon slump att funktioner som i uppgift 6 kallas rationella funktioner. Vad tror du är orsaken till att de kallas så?

Fundera: Vilka andra saker kallas "rationella". Vad karakteriserar de?

:-) Rationella människor till exempel