Bestäm ur figuren till höger
För vilka x är f(x) = 2

x = (när f(x)=2) Ett svar i taget! ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)