En exponentialfunktion går genom punkterna (0; 3) och (2; 12). Skriv funktionen på
formen f(x) = B·ax

f(x) = Skriv inte 'f(x) ' eller '=' i rutan    [<?]
        
Tips:    det första     (Alla tips)