Priset på en viss vara antas öka med 6,5 % per år. Hur många år tar det innan priset ökat med 50 % ?

Tid för 50% ökning = år ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)