Beräkna med Din miniräknare log för talet 3,68

log(3.68) = Skriv med 3 decimaler ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)