t [h] T [°C]
1,0 75,9
2,0

60,0

5,0 34,3
10,0 22,0
20,0 19,1
30,0 19,0

Karolina undersöker sambandet mellan tid (t)och temperatur (T) för kaffe i en gammal termos.
Hennes resultat finns i tabellen till höger. Bestäm en lämplig matematisk modell som beskriver hur temperaturen varierar med tiden. Använd din modell för att bestämma temperaturen då kaffet hälldes i termosen.
Beskriv med din modell med ord.
OBS! Chans att visa MVG-nivå

Kaffets temperatur när det hälldes i = °C ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)