Förenkla först   f(x) = 3(2x + 4) - (x - 3)    (i nästa sida: beräkna därefter f (-3).)

f(x) = Skriv inte 'f(x)' eller '=' i rutan    [<?]
        
Tips:    det första     (Alla tips)