Förenkla först   f(x) = 3(2x + 4) - (x - 3)    (i nästa sida: beräkna därefter f (-3).)

f(x) = Skriv inte 'f(x)' eller '=' i rutan    [<?]

Tips: Alla tips framme nu.
 1. Vad är det som söks?
  En förenklad version av formeln, eller i denna interaktiva fråga:
  ett förenklat uttryck för högra ledet av ekvationen
 2. När man förenklar uttryck så måste man beakta räkneordning alltså vad som görs först.
 3. Parenteser, potenser, gånger(och delat), addition(och subraktion)
 4. Om man har något gånger en parentes måste man ta det gånger varje term i parentesen, när man tar bort parentesen.
  3(5 - 6) = 3·5 - 3·6
  (termer är delar av ett uttryck som är åtskilda med + eller -.)
  Här finns en hel sida om parentesräkning
 5. Sedan samlar man ihop termerna med varibel av samma potens och konstanttermer.
  I denna uppgift har vi bara x-termer och konstanttermer
  Se till att försöka räkna själv innan du läser flera tips!
 6. Ett minus tecken framför en parentes byter tecken på samtliga termer i parentesen. (Det blir samma som att multiplicera med -1.
 7. 3·2x + 3·4 - x -(-3)
 8. 6x +12 -x +3
 9. OBS 6x - x skall INTE tolkas som ta bort xet från 6x så du får 6!
  Det innebär "Du har 6 st x och tar bort ett x och får 5 st x som man skriver: 5x".

Inga fler tips tillgängliga. till Svara | Upp till sidans topp