Gemensamma matematik resurser

Parentesräkning, distributivalagen, konjugatregeln

Räkneordning: () förre */ förre +- (länk till kursnavet.se)

Matematiska uttryck med dator/räknare

Cirkelns omkrets och area

Matematiska java applets randvinkel, differenskvot, exp fkn, grafer, mm.

Hur tar man fram tangenten till en kurva praktiskt?

Avrundning, gällande siffror, närmevärden 

Lägga ut bråk (animerade tallinje) gjort i trevliga språket Scratch. Man skulle kunna enkelt översätta till svenska och göra förbättringar
Fylla 1,0 med bråk En animation där man skall fylla en "hel" med olika bråkdelar. Också i Scratch. Jag har gjort om till svenska och förbättrat lite en som någon annan gjort

Ekvationslösningslathund 

Kedjor av lika tecken

Grunder om Kalkylprogram (Exempel xls filer): Histogram | Sannolikhet 3 dörrar | Numeriska approximation | teckenregler | "fast graph" | Normalfördelning, kvartiler, regressionslinje, korrelation

Graphmatica (grafritningsprogram för dator) | För mätvärdes diagram

Karakterisktiska Funktioner (grafer för rätlinje, parabel, exponential osv);Samband

Ma C kurs Åmål om exponentialfunktioner och logaritmer, Hitta talet e!

Räknare , grafritare | Hur få vinkeln till sin, cos tan? | online java grafritare

trigonometri övning (pdf)

gradskivor/linjal för dator

Problemlösning med analogi

Formelsamling (för Ma A-C för Nationella Prov) länkad HTML version

MaB
  I den finns interaktiva (tutorial) övningar:
   Nationellt Prov Dec 1998
Dessa finns men måste länkas och trimmas om det finns intresse:

   Geometri (ej aktivt länkad än)(randvinkel, likformighet, triangelvinklar)
   Algebra & funktioner (ej akivt länkad än)
404:   sannolikhetslära
         Linjära modeller Ekvationssystem, punkt på rät linje
         icke-linjära modeller (andragradsekvationer)

Rationella funktioner

Numerisk derivering

Andra gemensamma resurser (fysik, Internet, osv)

Upp