Boyles Lag

Ett problem som finns i denna laboration är hur gör man avläsningen av kolvens skala. "Dra ut injektionssprutans kolv tills den hamnar på skalans max värde."

Här är kolven utdragen som mest. Men det är klart bortom skalan. Det finns ingen "visare" på själva kolven. Så frågan är: vilken del skall ställas vid skalans sista streck?

Skall man kanske ställa kolvens spets vid skalstrecket?

Skall man ha skalstrecket (här 20ml strecket) vid vänstra, mellersta eller högra delen av kolven?

Här är det lämpligt med en koll av "noll" läget!

Om man trycker ner kolven så långt det går, så kan man se vilken del av kolven är på 0 på skalan (Det lite längre strecket som är 5 delsträckor tillvänster om 5).

Då ser man att högra bilden visar en avläsning av 20ml.

Men det finns ett "0 ställningsproblem" till i detta fall! Är volymen verkligen noll när kolven är nertyrckt i botten?

Det finn lite luft kvar i lilla stumpen som man skall ansluta med. Den är cirka 15 mm lång och har en inre diameter av 1-3mm. Det är mycket mindre än 1 ml men relativa felet vid avläsningen "noll" blir oändligt! (relativt fel = felet/mätvärdet = 0,03 ml/0,00 ml = ??)

Sedan kan själva mätinstrument påverka mätningen. Finns det volym i själva mätaren som deltar i tryckändringen?

Avi Film om hur dessa tryckmätare fungerar

Var finns extravolym i vårt fall?

Excelblad med mätningar.

 

CFL/Jeff Forssell version 2004-05-07 sm ndringar: 2015 Dec /delat/fysik/lab/lådlab/boyles/boyleslag.htm