Ma B Insändning 1 Algebra & funktioner
    Allmänt om att göra insändningar

De första frågorna är obligatoriska. De kan redovisas i webbstödet eller per brev. Oberoende av hur du skall redovisa skall lösningarna skrivas så som du skulle göra på ett prov. Dvs med en beskrivning av hur du har fått svaret. Om du redovisar i webbstödet är det mycket viktigt att du verkligen jämför din lösning med den lösningen som visas när du har fått rätt svar. Om du har minsta tveksamhet om din lösning skulle räcka, skicka den till din lärare för bedömning.
1.    
(1.)
Lös ekvationssystemet:
(små siffror anger uppgiftens nummer i gamla pärmen)
    2x + 5y = 13
    3x - y = - 6

 
Svara *=länk funkar
2.
(3.)
Lös ekvationen
 
2x² - x -3 = 0 Svara
3.
(4.)
Para ihop funktionerna med rätt graf

a)  y = x² - 1     Svara
b)  y = 0,2x²       Svara
 
c)  y = x² + 2           Svara
d)  y = - x² + 6x - 5     Svara
4.
(7.)
Visa att punkten (2;2) ligger på linjen genom punkterna (5;1) och (-4;4).     (även webbkurselever måste skicka in sin lösning på papper till denna uppgift, men ni kan få viss ledning i webbstödet) Svara
5.
(9.)
Förenkla     (x + 1)(2 - 5x)(x - 1)

Svara

De nedanstående frågorna tillhör inte de som ni måste göra och redovisa, men de finns som interaktiva frågor i webbstödet om ni vill använda de som träning. (De skall inte skickas till läraren.)

6.
(2.)
Akilles springer 10 gånger fortare än sköldpaddan. Men sköldpaddan får 100m försprång. När Akilles har springit 100m har sköldpaddan hunnit 10m. o.s.v. Räkna ut hur långt Akilles springer innan han hinner ifatt sköldpaddan. Ställ upp ett ekvationssytem där s = sträckan mätt från Akilles startpunkt och t = tiden [i sekund] som gått sedan de började. Använd att Akilles sprang 12 m/s. Lös båda algebraiskt och grafiskt!
 
Svara Vad är s?
eller
Svara Vad är t?
7.
(8.)
När man kör x mil, kostar det B kr att hyra en viss bensindriven bil och C kr att hyra en dieseldriven bil, där: B = 450 + 9.25 * x och C = 600 + 6,50 * x
Hur många mil måste man köra för att det skall löna sig att hyra den dieseldrivna bilen?
 
Svara
8.
(5.)
En rektangel har arean 325 cm2 . En sida är 12 cm kortare än den andra. Beräkna rektangelns kortaste sida.
 
Svara
9.
(6.)
Ett företag tillverkar en vapendel som använder vissa sälsynta råvaror vars pris håller på stiga ju mer som har använts. Detta leder till att vinsten för tillverkning av vapendelen inte ökar på ett enkelt sätt med ökad produktion. Vinsten V kr för tilverkning av m stycken delar ges av funktionen V(m) = - 0,1 m²+ 100 m - 16000
a) Ange hur många vapendelar företagaren måste tillverka (minst) för att börja gå med vinst. Svara
b) När (= vid hur många tillverkade delar) blir vinsten störst?
 
Svara

till Kapitel 3 Fram till      till Insändning 2Fram till

© CFL, HTML versionen:Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-11-13 13:14
MaB/ins/ins1.htm