Ma B Insändning 2 Geometri
    Allmänt om att göra insändningar

De första frågorna är obligatoriska. De kan redovisas i webbstödet eller per brev. Oberoende av hur du skall redovisa skall lösningarna skrivas så som du skulle göra på ett prov. Dvs med en beskrivning av hur du har fått svaret. Om du redovisar i webbstödet är det mycket viktigt att du verkligen jämför din lösning med den lösningen som visas när du har fått rätt svar. Om du har minsta tveksamhet om din lösning skulle räcka, skicka den till din lärare för bedömning.

1. Beräkna vinkeln v om AD är bisektris till vinkeln A. 2. Beräkna vinkeln u !
 
Svara *?
  Svara

[Se Java Applet
till kap 3
i webbstöd]
3.
(4.)
En bit mark har arean 5,7cm2 på en tomtkarta i skalan 1:400. Hur stort är markområdet i verkligheten?    Svara


De nedanstående frågorna tillhör inte de som ni måste göra och redovisa, men de finns som interaktiva frågor i webbstödet om ni vill använda de som träning. (De skall inte skickas till läraren.)

4.
(3.)
DE är parallell med AB. Beräkna x !
  Svara  
5.
(10.)
Visa att triangeln med hörnen i punkterna ( 10 ; 3 ) , ( 15 ; - 2 ) och ( 11 ; - 6 ) är rätvinklig. Svara
 
6.
(5.)
Den här uppgiften är "lite" svårare. Om du inte klarar av att lösa den kan du få hjälp av Ledtrådarna längre ner på sidan.
De två cirklarna i figuren tangerar varandra i punkt A. Den stora cirkeln har sin mittpunkt i 0 , medan den lilla cirkelns mittpunkt är inte känd. Avståndet CE är 90 mm och BD 50 mm. Hur stora är stora cirkelns diameter?
Svara
Ledtrådar :  
  Ledtråd 1: trianglarna ADO och DEO är likformiga eftersom vinklarna ADO och DEO är lika ( varför ? ) (Obs! I figuren i en del pärmar är D utsatt fel.)
Ledtråd 2: Du far en ekvation med x i nämnare. Denna ekvation har följande utseende:
<A> = <C>
<B>    <D> och kan lösas på följande sätt:
<A>×<D> = <B>×<C> (korsvis multiplikation)


Kapitel 4 (Statistik) Fram till |Insändning 3Fram till

© CFL, Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2001-05-08 14:51
MaB/ins/ins2.htm