Studiearbete 1, repetition och algebra, Matematik C

Om du inte redan gjort det, skriv ut dessa frågor med försattsblad: Studiearbete 1 komplett med instruktioner (pdf). Du behöver inte göra alla frågorna här på en gång, men bör ha försökt lösa frågan med papper, penna och räknare innan du provar interaktiva frågehjälp/rättning som du kommer till med frågans "Svara" länk.

Se till att du kan principerna för att skriva matematiska uttryck innan du använder de interaktiva frågorna.

1. Lös ut accelerationen a ur följande ekvation     S = xt+ at^2/2        Svara

2. Lös följande ekvationer algebraiskt:

a)  -5x2 - 4x = - 9         Svara OldTutorial | Answer (English version) | DebugSingNum

b)           Svara

c)   x4 - 18x2 + 81 = 0        Svara

d)   (x - 3)(2x + 4) = 0        Svara

3. Lös ekvationen    rot(2x^2) - 3 = rot(25) - x   grafiskt och algebraiskt.         Svara

4. Förenkla först   f(x) = 3(2x + 4) - (x - 3)    och beräkna därefter f (-3).        Svara

5. Lös ekvationen    x^4/(6x-2)+x/(3x-1)-1/(2-6x)=0         Svara

6. För vilket eller vilka x är       inte definierad?         Svara

7. Rita funktionen   f(x) = 2 · 0,75x    i ett intervall där x varierar i intervallet -3 ≤ x ≤ 2. Vilken är funktionens värdemängd?         Svara

8. En cylinderformad cistern vars innerhöjd är 2,0 m och innerdiameter 1,5 m innehåller en viss mängd vatten. Vattendjupet är x cm. Bestäm vattenvolymen V m3 som funktion av vattendjupet. Ange även funktionens definitionsmängd och värdemängd.         Svara

FRIVILLIGA UPPGIFTER men siktar du på MVG bör du göra dem

A. En funktion f har en mängd tal i sin definitionsmängd D och en mängd tal i sin värdemängd V. Om det finns två miljoner positiva heltal och lika många negativa heltal i D, finns det då 4 miljoner tal i V? Motivera ditt svar.         Svara

B. Det är knappast någon slump att funktioner som i uppgift 6 kallas rationella funktioner. Vad tror du är orsaken till att de kallas så?         Svara

Studiearbeten startsida | Studiearbete 2

Javascript måste vara igång för att ge dig möjlighet att enkelt ge feedback på denna sida!