Hur man använder Algebrax

Algebrax är gjort av en amerikansk professor. Det är lite gammalt ("Dos 2 eller högre") och styrs bara med tangentbordet (ej mus). "Return" är gamla benämningen på "Enter". Det finns ett ställe där man skall välja mellan "Yes/No" och i vanliga fall brukar det räcka med y eller n men här måste man skriva yes eller no. Man får bläddra genom några sidor (genom att trycka "any key" = "vilken tangent som helst" -kanske enter eller mellanslag) med reklam för detta shareware program. Sedan kommer man till en meny som likna vänstra spalten i tabellen nedan. En Rad är markerad (med annan färg och VERSALER). Man väljer genom att flytta markeringen med upp/ned pilarna och sedan tryck enter.

ALGEBRAX MENU INNEBÖRD PÅ SVENSKA
*.* INEQUALITY SYMBOLS < > Olikhets tecken
*.* combine signed numbers plus/minus med tal med tecken (+ och -)
*.* multiply signed numbers gånger med positiva & negativa tal
*.* remove parentheses förenkling (bortagning av) parenteser
*.* order of operations #1 blandade räknesätt (x och / före + och - )
*.* division signed numbers dela med positiva och negativa tal
*.* order of op exponents blandade räknesätt (inklusive exponenter)
*.* distributing multiplikation av parentes t ex: 4(2x+3y)=8x+12y
*.* see your records se din resultatlista
_._ end this session avsluta denna omgång (avsluta programmet)

 

FÖRKLARING/ÖVERSÄTTNING AV TERMER
LEVEL Nivå (svårighetsgrad) ALTERNATE SOLUTION Annan lösning
CONTINUE Fortsatt COMBINE Sätta ihop till en sak
END ALL Sluta med allt BLINKING Blinkande (kanke inte syns)
NUMERATOR Täljare (överst i bråk) COMMON gemensam
DENOMINATOR Nämnare (underst i bråk) SIGN tecken (plus eller minus
SIGN Tecken (plus eller minus)    

Tillbaka till download för Algebrax
Animerade bild som visar hur programmet ser ut 32k (22sek)
Alt-knapp+ i de flesta webbläsare tar dig tillbaka till sidan du kom ifrån.

(c)SSVH Jeff Forssell
sista uppdatering 971116
Fy/filbank/algebhlp.htm