Algebrax

Detta är ett shareware program på engelska som tränar upp förmågan att räkna med negativa tal, potenser, förenkling av uttryck, parenteser, mm. Det är ett kompakt, snabbt program som även fungerar på PC datorer utan Windows. Den ger rätt bra förklaring om du gör fel och ökar stegvis svårigheten när du gör rätt flera (4) gånger i rad.

Animerade bild som visar hur programmet ser ut 32k (22sek)

Mer förklaring om hur du använder Algebrax
Allmänt om hur man laddar ner download en fil file
Ladda ner Algebrax i körbar form (145K)
Ladda ner i Zip form (68K)
Ladda ner som självupppackande arkiv
Ladda ner i Zip form tillsammans med Hjälpfiler (73k?)

Alt-knapp+ i de flesta webbläsare tar dig tillbaka till sidan du kom ifrån.

(c)SSVH Jeff Forssell
sista uppdatering 971116
Fy/filbank/algebrax.htm