Kalkylprogram Grundkunskaper

Om du kan grunderna kan du hoppa ner till: Ma NO diagram | Tid i Kalkyl

Kalkylprogram är mycket vanliga och kraftfulla hjälpmedel. Om man försöker lära sig lite så märker man att, för vanlig uträkningar, är de ganska lätta att använda. Har man lärt sig ett program, brukar det vara ganska lätt att använda andra kalkylprogram. Däremot har, till exempel, Works inte alla statistikfunktioner som ingår i Excel. Så även om man lyckas öppna en Excel fil kan det vara saker som inte fungerar då. Skärmbilden nedan är från Microsoft WORKS. (Det är rätt likt Excel, Claris Works, Lotus, OpenOffice, Star Office, mm program) Om din dator, mot förmodan, inte redan har ett kalkylprogram så kan du ladda ner opensource programmet OpenOffice.org som är freeware och mycket duktigt på att öppna och skapa filer som hanteras av den vanliga Microsoft Office programmen. Det finns för Windows 95 uppåt, Mac och Linux. Det finns även svensk version. Man får installera svensk stavningskontroll separat.

Det går inte att lära sig bara genom att läsa om det. Om du inte har någon som kan visa dig kan du prova några bra inlärningsprogram t.ex.

Några begrepp

bild av hur en kalkylblad skärm kan se ut
med markerade delar:
markörer, meny, staturlist, mm

MYCKET Bra att veta: Om du gör ett fel (suddar, flyttar, skriver över något) kan du oftast i de flesta program få det ogjort enkelt.

Dessa övningar kan du gärna prova. Vi använde de när vi hade kursveckor här på skolan.
De första exempel filer ingick i MS Works 3.0 för Windows. Efter varje filnamn står en kortfattad beskrivning av vad du skall kunna göra med de:

frukt.wks .wks är fil tillägget för WORKS kalkyl filer.
frukt.xls .xls är samma fil i Excel filformat. (Det har hänt att filen har visats som vit text på vitt bakgrund i vissa Excel. Man kan då markera de rutorna och byta textfärg till svart)
Bästa exempel filen för Excel: frukt_mm.xls är alla exempelfilerna samlade i en Excel "arbetsbok" där varje kalkylblad har en egen "flik". OBS: Det är bäst att högerklicka på länken och välja "spara som" och lägga det t ex på skrivbordet. Om du väljer ingen bock vid "stänga efter avslutad hämtning" på hämtningsrutan kan du välja "öppna" när det är klart. Det är inte så bra att öppna en Excelfil direkt i webbläsaren, för man saknar tillgång till Excel menyerna då.

provres.wks | provres.xls

Riksdag.wks | Riksdag.xls

Prova att få lämpligt diagram. Prova först att markera dessa områden: A1:C11, A4:C11 och ta Verktyg, Nytt diagram, båda dessa områden har sina brister. Bäst blir: A3:C11 Alt+Förklaringstext Alt+Etiketter. Prova cirkel diagram på A3:C11 och sedan A3:B9. Prova byta till olika diagramtyper!

Matematiska och Naturvetenskapliga diagram övningar

Rätlinjig funktion (finns på flik "RätLinje" i "frukt_mm.xls") De 3 tabellerna innehåller y = kx+m. Man kan ändra k och m för alla på en gång genom att ändra i de gröna rutorna.

Markera A6:B16, Infoga>Diagram. Prova diagramtypen "Linje med brytpunkter vid varje datavärde". I steg 2 visas hur digrammet kommer att se ut. Den ser rakt ut. Men det finns en onödig linje som visar "x" värdena. Klick på Serie fliken och markera x-serien och klicka [ta bort]. Diagrammet ser rätt hyfsat ut (rakt) men x skalan är lite konstig. (Var skulle "noll" hamna?)

Prova göra samma sak med områden D6:E16 och sedan G6:H16! Diagrammet till B tabellen ser rätt oregelbunden ut och till sista tabellen {C} ser det ungefär ut som en exponentialkurva, trots att alla y värden skapas med y=kx+m!
I sista diagrammet ser det ut som om y =119 hör till x = 10. Men om vi tittar i tabellen ser man att det hör till x = 38. Vad betyder då "10" på x-axeln? Att det är till10:e värdet i tabellen.

"Linje" diagramtypen är anpassad till x värden som har jämna avstånd eller ingen numerisk innebörd: t ex en försäljingsdiagram där x är månaderna.

För Ma NO brukar bästa diagramtyp i kalkylblad kallas "punkt" eller "x-y" diagram. Prova markera G6:H16 och infoga diagram men välja typen "punkt med datapunker sammankopplade med linje" denna gång. Nu ser kurva rakt ut! Nu finns det en väldefinerad nollpunkt! Högerklicka på den färdiga "kurvan" (själva linjen som förbinder punkterna), då får du en meny med bl a valet "infoga trendlinje". Om man väljer det följer flera val. Man får välja mellan olika funktionstyper: linjär, potens, logaritmisk, exponential, polynom, glidande medelvärde. Välj "linjär"! Klicka på dialogruta fliken "Alternativ" och i den fliksidan skall du bocka för "visa ekvation i diagrammet" och "visa R² värde". I så fall visas ekvationen för den infogade trendlinje och även R² värdet för den linjen. Ju närmare talet 1 R² kommer , desto bättre stämmer trendlinjen med de mätpunkter man har. Nu finns en inlagd linje och en ekvation, y = 3x + 4, som beskriver den och ett R² värde (som i detta fall borde vara) =1. Om de ligger så de överlappar linje så kan man "klicka och dra" de som de ligger mera synligt.

Naturvetenskap (finns på flik med det namnet i "frukt_mm.xls")

Denna tabell skapas av en mer komplicerad funktion som även lägger in lite slumpmässiga avvikelser. Markera A3:B16! Infoga>diagram>"punkt med datapunkter sammankopplade med linje" Men man ser att det blir ingen rätlinje. I "steg 3 av 4" kan du passa på lägga in som "Värdeaxel x" rubrik: P (mbar). I samma steg kan du välja fliken "Stödlinjer" och välja under "värdeaxel (X)" : linje för huvudskala. Ta sedan "slutför". Diagrammet är inte rak. Prova att lägga in en trendlinje med ekv och R2 som ovan. Med valet "linjär" så blir R2 värdet dåligt, cirka 0,85, långt från 1,0. Ångra trendlinjen (Med t ex Ctrl +Z, ev flera gånger) så den går bort. Prova nya trendlinjer med typ: "polynom" och "potens". Man kan lägga in två olika trendlinjer till samma mätserie på en gång, om man försiktigt hittar en mätpunkt att högerklicka på efter att ha lagt in en trendlinje.
Prova att trycka på [F9] flera gånger, då varierar varje punkt lite grann. Vilken trendlinje har R2 närmast 1? Vilken ekvation har den? Om man tittar i cell B4 ser man denna formel:
=34/A4*(1+0,05*(SLUMP()-0,5)) Denna formel skapar mitt y-värde enligt:
y = 34/x * (en slumpfaktor mellan 0,975 och 1,025) man kan också skriva det som y = 34*x –1 vilket bör likna potens-trendlinjens ekvation.

Här kan du få en storsamling olika fysik kalkyler: FyFormel.xls

Arbetstid

Sista exemplet (i frukt_mm.xls sista flik) visar

Till gemensamma matematik resurser