Lika kedja fel, a = b + c = d

Om en elev skall räkna ut något som innehåller flera steg kan de ofta skriva på ett sätt som matematiklärare inte tycker om.

Exempel. Du skall tillverka 50 saker. Om man säljer de för 55kr st, hur mycket blir vinsten per sak? Dina fasta kostnader är 700kr för verktyg och hyra. Rörliga kostnader (material och arbete) per sak är 25 kr/sak.

Elever skriver gärna så här:

50*55=2750-700=2050-50*25=800/50=16 kr per sak

Trots att svaret är helt rätt och trots att man kan följa tankarna något sånär så är det här inte riktigt skrivet. Varför? 50*55 verkar vara lika med en massa olika saker, bland annat slut svaret 16, och det är det inte.

Hur kan man skriva så läraren inte suckar uppgivet?

Kort standard

Detta skrivsätt kräver att man har hela följden klart för sig när man börjar skriva eller att man klämmer in några parenteser i det man börjat skriva.

(50*55-700-50*25)/50=16 kr/sak eller (50*55-(700+50*25))/50=16 kr/sak

Tydligt förklarande

50*55=2750 kr intäkter
Intäkter-700-50*25=800 kr samlad vinst
samlad vinst/50 saker =16 kr vinst/sak

Så som man slår det på räknare

50*55=2750; Ans-700=2050; Ans-50*25=800; Ans/50=16 kr vinst per sak

Om man slår in 50*55 och trycker EXE ( eller ENTER beroende på märke) så får man 2750 om man slår - 700 kommer automatiskt Ans -700 där Ans innebär "föregående svaret", Answer

Oortodox förslag

Läraren skulle enkelt kunna markera sitt missnöje genom att sätta in avslutande parentestecken efter varje mellanresultat, så här:

50*55=2750)-700=2050)-50*25=800)/50=16 kr per sak

Upp
Helt nöjd med denna sida? jaså inte!
-----sidslut linje----
© CFL / Jeff Forssell Förslag på förbättringar mottages tacksamt
senaste uppdatering 2004-03-01
/Delat/MaAllm/LikaKedjorFel.shtm