Numerisk derivering med grafritare

Moderna grafritande räknare brukar innehålla funktioner för att göra numerisk derivering. Många funktioner kan vara rätt svåra att lösa exakt med deriveringsreglerna. Men med utgångspunkt från derivatans definition kan man räkna ut derivatan med godtycklig noggrannhet genom att beräkna differenskvoten för en tillräckligt liten h eller Δx.

Animerade bilden visar hur man skulle kunna räkna ut y'(5) för y = 256x*0,5x (samma som exempel 2225 sida 98 i Matematik 3000) med en Texas TI-83

Man kan även öppna nDeriv( direkt och skriva in 256X*.5^X i stället för Y1

Gången är ungefär samma för andra Texas modeller. Det kan vara små skillnader som t ex: med TI-81 får man Y1 genom 2nd Vars.


På Casio använder man d/dx:
AC OPTN F4 (Calc) F2 (d/dx) 256 X,T * .5 ^ X,T , 5 , 1 EXP - 3 )

räknare resurser