Avrundningsregler och Gällande siffror

Vid många tillfällen är det inte möjligt att räkna med exakta tal, ibland är det inte ens nödvändigt. Nedan kommer en del tips och regler att ha med sig i bagaget. När du jämför dina uträknade svar med facit i boken får du kanske inte exakt samma svar. Det kan vara så att svaret i boken är avrundat.

Avrundningsregler

Om siffran efter avrundningssiffran är
0, 1, 2, 3 eller 4 avrundar man nedåt
5, 6, 7, 8 eller 9 avrundar man uppåt

OBS! Om du delat upp ett problem i flera delproblem och får delresultat som sedan används i de fortsatta beräkningarna kan du på pappret visserligen skriva upp avrundade värden men du skall räkna med de oavrundade talen som finns i miniräknaren! Det slutgiltiga svaret skall avrundas korrekt till rätt antal gällande siffror.

Upp

Gällande siffror

Ofta när vi räknar på vardagsproblem använder vi tal som bygger på uppmätta värden. Hur noggrannt man kan mäta bestämmer hur många värdesiffror i talet man kan vara säker på och det påverkar hur många siffror man kan ta med i sitt svar. "Osäkra" värden som dessa kallas för närmevärden.


Multiplikation och division:
Svaret med lika många gällande siffror som närmevärdet med minst antal gällande siffror.


Addition och subtraktion:
Lika många decimaler som närmevärdet med minst antal decimaler

Hur avgör man hur många gällande siffror det är i ett närmevärde? Tabellen nedan hjälper dig.

Närmevärde
Gällande siffror
Kommentar
23,6 3 Alla siffror gäller
3,0034 5 Nollor inuti gäller
0,0095 2 Nollor i början gäller ej
0,04500 4 Decimalnollor i slutet gäller

I slutet av heltal är nollor luriga för där kan man inte säga något generellt. Ibland är de gällande, ibland inte. Det måste avgöras från fall till fall. Om man vill skriva t. ex. 110 och klart ange att det är 2 gällande siffror kan man skriva det i potensform som 1,1·102 eller som man gör i kalkylblad och moderna räknare: 1.1E2.

En övningssida om "Significant figures" (=gällande siffror) på engelska : 12 frågor (i nytt fönster)

Upp
På denna sida finns:
Avrundningsregler | Gällande siffror

Gemensam Matematik Resuser

[Alt] på tangentbordet! (eller på Mac [MacApple] på tangentbordet ) + [ <= ] vänster pil på tangentbordet! tar dig snabbt tillbaka till sidan som du var på nyss i de flesta webläsare.

Helt nöjd med denna sida? jaså inte!


© CFL/skapat:EL
anpassat Jeff Forssell
senaste uppdatering 2005-09-06
/gemensam/MaAllm/avr_gsif.htm