Samband

Samband är hur saker är "bundna samman" eller "hänger ihop". En "funktion" är ett typisk samband. y = 3x +1 "binder ihop" varje tänkbar tal x med ett visst y värde.

Om man har ett visst samband: "Jeff är 10 år äldre än sin bror Mark." kan man ofta skriva det i kort form som en formel. Först måste man "deklarera sina variabler", det vill säga berätta vad förkortningarna innebär. I detta exempel skulle vi kunna välja: j = Jeffs ålder i enheten år, och m = Marks ålder i enheten år. Då blir sambandet i början av stycket:
j = m +10

Diagram som visar j=m+10Man skulle kunna uttrycka sambandet "grafiskt" som i bilden till höger:

Om du klickar denna länk kan du se: en massa olika funktioner (en viss sorts matematiska samband)

diagram över x^2+y^2=1, enhetscirkelnFinns det samband som inte är funktioner? Jo, massor! Ett mycket vanligt är x2 + y2 = 1 som beskriver en cirkel omkring origo med radien = 1. Varför är inte detta en "funktion" av x? Jo, för att för att det finns (många!) x som ger mer än ett y värde. T ex x = 0 har båda y = 1 och y = -1