Gradskiva för användning på datorskärm

Om man har något på skärmen som man vill mäta vinklar och avstånd på så finns Windows program här du kan ladda ner och använda.

Packade filer med "Freeware" programmen: Protractor2 och Vruler och Hruler som ser ut som:

animerad gif bild av hur man arbetar med skärmgradskiavan

Dessa program är fria. Linjalprogrammen som man skall kunna starta från gradskivan har jag inte lyckats hitta. Men vanliga horizontella mått i bildpunkter (pixlar) kan man mäta direkt med gradskivans linjal. Man kan starta upp en vertikal linjalprogram från samma programmerare manuellt. (vruler)

Man kan mäta hela grader. Den liknar en vanlig gradskiva.

Dragreglaget ändrar vinkel (fininställa med ändtrianglar)
(om man dubbelklickar i gradskiva delen så byter Nollpunkten mellan rakt upp eller rakt åt sidan.)
blå trianglar flyttar gradskiva en bildpunkt åt det hållet
upp-höger-ner pil = bestämmer om programmet skall "alltid vara överst" eller inte
X stänger programmet
Förstoringsglaset sätter igång i skärmens översta vänstra hörn en förstorad ruta som följer musen. Bra för fininställning av gradskivans läge och vinkel.
De sista 2 knappar skall sätta igång våg och lodrätta linjaler. Men vi har inte hittat rätta programvarianten. Packad ihop med detta finns några varianter (v-ruler Vertikal=lodrätt; h-ruler horizontell=vågrätt) som man kan sätta igång själv om man behöver. vruler eg. är enda som behövs då gradskivan har en egen h-ruler. Linjalerna har liknande kontrollknappar. Den med en gul "Z" ändrar från "tänkta tum" till "pixel" skalor. |||Höger pekande triangel knappen förlänger linjalen. Om man har hruler igång, sätter  |   igång vruler, om vruler finns i samma mapp. På samma sätt sätter |--| igång en hruler (ev. flera) från vruler.

Pixel Port är ett obegränsad demo shareware program (13 US$ om du använder professionellt) PixelPort som kan mäta avstånd och vinklar på ett smidigt sätt. Liknar inte en gradskiva men ger direkt visning av avstånd och vinkel i hög precision. Den mäter också färger (ev fel om inte registrerad!?) och har förstoringsfönster. För att mäta avstånd och vinklar: tryck ner Ctrl vid startpunkten och flytta musen till nya punkten. I ruler fältet visas avstånd (i pixlar) i x-led (+ åt höger) och y-led (+ NERÅT). I protractor fältet visas radien (diagonala avståndet från start punkten) och vinkeln (standard matematiskt: 0 grader=höger, 90 grader upp osv)