Java appletprogram

Kort sammanfattning

Java är ett programmeringsspråk som skall vara plattformsoberoende (alltså kunna användas i Windows, Mac, Linux, telefoner, kylskåp osv) och synnerligen anpassad för Internet. Många internetsidor använder "applets" appletprogram för att t ex visa animationer, spel osv.

Var får man tag i det?

Ev. finns det inbyggd i din webbläsare.

Om du provar länken nedan så får du reda på om du redan har fungerande Java eller möjlighet att ladda ner det. (Jag är osäker om den godkänner InternetExplorers Java VM som senaste version [det är inte heller helt uppdaterad heller även om det formodligen klarar att visa de flesta applets. Det händer också att en viss applet kan fungera för IE och inte SUN och tvärtom.]

http://www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp

Problem

Det går inte alls

Det kan vara inställningar i webbläsaren som inte stämmer. Nedan finns bilder av fungerande inställningar på några webbläsare.

IinternetExplorer 5.5 (även IE 6.0 ser ut på samma sätt) som även har Suns VM installerad:

IE 5.5 >Internet alternativ > Avancerad flik

Observera det kan finnas java applets (i synnerhet något äldre) som inte fungerar med nyare Sun Java men som du kan köra med Microsofts version om du har IE som webbläsare. Då skulle du ta bort bocken i Java (Sun) gruppen, [OK], ev. kopiera sidadressen, och startar om webbläsaren och prova sidan igen.

Netscape 7.0:

Netscape 7.0 Preferences Advanced

Mozilla FireFox 0.8:

Mozilla firefox 0.8 Webfeatures dialog

Inställningar jag försöker göra blir inte verkställda

Kanske du skall skriva in några värden (tyngd, vinkel, resistans och dylikt) för att påverka en simulering. Ibland blir det inte som man ville. Det kan bero för flera olika saker.

Fel decimaltecken

Oftast använder appletar . som decimal tecken. Ett svenskt tangentbord har , som standard. Om du skriver med , brukar många appletar vägra att känna igen det som tal och antingen gå tillbaks till föregående värde eller ta bara heltalsdelen. Stoppa bara in . i stället för , så bör det gå bra.

"är du klar eller?"

Det händer ofta att man skriver in ett värde och trycker på [kör] och det ändras inte till dina nyinskrivna värden. Det kan vara så att datorn väntar på bekräftelsen att du är verkligen klar: "Skall det vara 1.3 eller kanske du fortsätter med 1,37?" Ibland räcker det med att man lämnar rutan med musklick eller tab, men ibland måste man avsluta en inmatning med [Enter] för att det skall "ta".

Ibland räcker inte det. Appleten fortsätter med de värden det hade. Då kan det vara så att man måste klicka på en knapp som [Update] eller [Reset] eller [New values] innan applet tar in dina värden.

Ändras men inte till det jag skrev

Ibland kan man skriva 34.2 i en ruta och så ändrar programmet självt till 20.0 till exempel. Det kan vara så att programmet har fått direktiv att bara acceptera värden inom ett visst intervall. Kanske för stora värden skulle göra att simulering hamnade utanför fönstret. Ofta står något på förklarande sidan om vilka värden man får använda. Ibland kan man prova en decimalförflyttning till exempel 3.42 i stället för 34.2. Om det är enkla linjära funktioner kan man då kanske bara skala upp alla värden ur appleten med en faktor 10 och få något användbart. [Vektorlängder skulle nog gå bra, men inte vinklar]

Jag kan inte göra en utskrift av hur det ser ut

Ibland går det att skriva ut en sida inklusive hur java appleten ser ut. Ibland uteblir appletten i utskriften eller ser konstigt ut. Ibland går det bättre om man väljer "Förhandsgranskning" och om det ser ut som man vill där, välja utskrift därifrån.

Annars finns skärmdump metoden (med PrntScrn tangenten) som brukar kunna fånga vad som helst som syns på skärmen. Det finns en särskild sida om skärmdumpning och hur man använder det.

Det finns bara gråa rutor där appleten skall vara

Många appletar (i synnerhet Physlets) startar först när man trycker en knapp, eller klickar en länk. Se efter om det finns någon sådan länk eller knapp på sidan.

Du tycks ha en webbläsare där man har stängt av JavaScript. Många sidor och appletar använder JavaScript för att öka deras användbarhet. Många appletar startas med en JavaScript. Du bör sätta igång JavaScript.

Om det gråa fältet har ett rött kors, innebär det att appleten kan inte läsas in i din webbläsare och det kan vara att du inte har Java, att du har en java som inte går ihop med det applet eller att sidan som du försöker komma åt har skrivits fel. Det är ett fåtal applets som funkar i MS Java och inte i Sun Java. Det kan vara något mer som är tvärtom, då MS inte utvecklar java vidare. Ibland kan java appletar samverka med websidan med hjälp av kod skriven i JavaScript. Även här har det finnas olika "dialekter" (Microsoft/resten av världen) som kan ställa till. Det innebär att för en ickefungerande sida kan man prova komma åt den med olika webbläsare (IE eller Mozilla till exempel) och i IE att prova att ta bort bocken för Sun Java och starta om webbläsaren. Om du verkligen behöver komma åt en applet som inte funkar med senaste Sun Java och din Windows IE har inte någon "Java Machine" installerat kan du ladda ner den här: MicroSoft JAVA Machine (5Mb)

Mitt tangentbord slutar fungera på Javaappletsidor

En webbläsare har en viss punkt där den riktar sin uppmärksamhet, fokus focus. När ett appletprogram på en sida går igång brukar det få fokus ifrån resten av sidan. Ev. kan du hoppa mellan ev. knappar och fält i appleten med tabb, men om du provar pil tangenter och PageDown, Alt + vänsterpil osv så händer ingenting. Webbläsaren "tänker bara på appleten" just nu! Om du klickar med musen utanför appletfönstret (inte så lätt att veta VAR, om appleten och sidan har samma, tex vita, bakgrund!), så kommer tamgentbordsstyrning att vara som vanligt.

För att återge appleten fokus, kan man klicka i den med musen.

Om jag kopierar sidan så funkar den inte

Den vanliga spara funktionen i webbläsaren brukar kunna spara själva sidan och bilderna och stilmallen som hör ihop med den. Men de brukar inte spara javafiler och andra resurser som: externa JavaScript filer, bilder som är kopplade till Java filerna. Då kommer inte de sakerna att fungera om du gör en kopia av sidan till din hårddisk. Ibland (inte ofta, tyvärr) kan en sida innehålla en nedladdingslänk som går till en komprimerad arkivfil (ofta ZIP) som har alla delar till sidan organiserade i rätt mappstruktur så att kopian kan fungera lokalt utan att vara uppkopplad på nätet. Det är inte så svårt att göra en sådan Zip fil om sidförfattaren vill att folk skall få använda det så.

Det brukar gå att få ihop en fungerande lokal kopia själv, men det krävs att du skall kunna titta i sidkoden (och ev kolla felkoder som javatolken visar när man försöker köra appleten) och ladda alla resursfilerna och lägga de i rätt mappstruktur. Men det är ibland riktigt svårt och inget man kan förklara i några rader.

Det tar lång tid för sidan att öppna eller börja bli aktiv

Det är så att alla resursfiler måste laddas ner till din dator och läsas in i minnet och tolkas innan det kommer på skärmen. Hastigheten på din dator och din internet uppkoppling kommer att spela in liksom storleken av ingående filer. Vissa webbläsare lägger inte ut någoting av sidan tills Java appleten som ingår har laddats ner. Om det verkar tar väldigt lång tid så kan det vara bra att meddela den som ansvarar för sidan.

Om din Internet uppkoppling är trög, kanske du kan få en komprimerad fil eller CD som du kan köra lokalt.

Ibland kan en viss applet användas på många sätt i olika sidor. Om sidan skrivs på ett lämpligt sätt kan webläsaren känna igen att den har redan laddat ner appleten och ta fram den snabbt från sin hårddisk i stället för att ladda ner den igen.

Ibland kan en bock satt vid "aktivera JIT-kompilator" öka farten för vissa applets.

Simuleringar med många partiklar som reagerar med varandra under programkörningen kan vara MYCKET krävande (många uträkningar) för datorns processor, så en gammal dator kan gå olidligt långsamt eller ryckigt.

Andra sätt att få information och göra inställningar

I nedre högra delen av skärmen ( som bilden till vänster) finns ikoner för olika inladdade program. Lilla kaffekopen är symbol för JAVA. Om man vilar med musen på den får man upp en text som i bilden. Om du högerklickar där kan du välja en del saker, bland annat "öppna kontrollpanelerna" som ger denna samling flikar:


På fliken "avancerat" kan man välja visa konsol. .

Då visas detta fönster. Här visas olika felmeddelanden som kan hjälpa dig (eller närstående hjälpare) att hitta vad det kan vara för fel. Oftast är Java inställd så att detta fönster visas så snart man har någoting på gång som använder Java. Då kan man välja att titta på det fönstret genom att välja kaffekoppsikonen bland olika öppna fönstren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Updatering av JAVA

När nya versioner av SUN Java kommer brukar Java själv berätta att det finns och sköta hämtning och installation. Man behöver bara tacka ja och acceptera licensen. Med tiden kan man märka att man har rätt många uppdatering (á 120Mb var) på hårddisken. Det verkar som om installationen inte tar bort de gamla versionerna. Jag har provat att tar bort flera från Kontrollpanelen>Lägg till/ta bort program. Se bara till att nyaste blir kvar så verkar det fungera.

Java installation i Linux

Det har varit rätt krångligt men från vintern 2006 verkar i alla fall UBUNTU och PuppyLinux fungera rätt smidigt.