Tutorial-frågebeskrivningar

Typerna

  1. Enkel numerisk
  2. Enkel algebraisk
  3. Flerval
  4. Fritext

Allmänna egenskaper

Tutorial frågor skall presentera frågan och ta emot ditt svar. Men de kan erbjuda hjälp redan innan du har fått ihop ett svar.

I första etappen av frågan kan man oftast se en uppsättning länkar som kan inkludera [Hjälp] och " Tips bara Tips 1 (Alla tips) ". Om Hjälp länk finns, länkar den till en sida (var som helst på Internet) som kan vara till hjälp när du skall angripa frågan. Den hjälp sidan behöver inte vara direkt inriktad på just den frågan. Finns det tips länkar är de en integrerad del av just den frågan. Det hindrar inte att de kan välja att ge dig hjälp genom att ge till ex. allmänna råd eller indirekta exempel. Att det erbjuds många sätt att länka till Tipsen i en fråga beror dels på hur du vill använda de och dels på hur stor plats frågan tar på din skärm. Om du vill, på ett sportsligt sätt, bara ta en tips i taget, och se om det räcker, ta Tips eller en annan tips länk som stegar fram en tips i taget. Om du har en långsam Internet förbindelse eller känner dig helt borta på en fråga eller du vill se vilka "guldkorn" vi har bakat in i tipsen trots att du redan har rätt, kan du klicka på Alla länken. De andra tipslänkarna skiljer sig i vad som hamnar överst på skärmen. Är det en fråga som tar upp mycket plats, kan det vara bra att använda länkar som sätter tipsen överst i skärmen (och själva frågan hamna utanför (="ovanför") skärmen och man slipper bläddra ner för varje tips. Länkar som sätter tipsen överst (om det finns platsbrist på skärmen) är : bara tips 1, Nästa?, Nästa och denna?, Fr.o.m. 1 till nästa?.

Svaret jämförs med en rättningsmall och du ges direkt "feedback" (respons, besked) om hur det passade in mallen. Ibland är det bara "Rätt" eller "Fel". Men det finns möjligheter att ge olika besked som beror på ditt svar: vilken typ av fel du gjorde, hur man skulle göra det bättre, uppmuntran osv. Datorn som vår förlängda arm kan inte bedöma på ett annat sätt än vi har sagt åt den. Har du funderingar om svaret eller ledtrådarna eller responsen, kan du använda Helt nöjd? Länken  Upp

Enkel Numerisk

Denna frågetyp är tänkt för frågor där svaret är ett tal (nummer), oftast Ma NO-ämnen och Ek. Den kan känna igen olika format som samma tal 50 = 50,0 = 50,000 = 50.0 = (tio-potenser som i kalkylblad 5E1=5E+1=5,0E1=5.0E+1 skall tolkas rätt, där slutet är tiopotens format som motsvarar 5×101. Ev. kommer dubbel respons om du använder detta format, då vi hade en tillfällig lösning inbyggd i frågor där vi väntade svar med mycket stora elle små tal.) Inom ekonomi används ibland apostrof ' som tecken för tusen. Ex: 44' = 44 000 eller 3" = 3 000 000. 3,5' kommer att tolkas som 3500)

½-tecknet brukar inte tolkas som ett tal och bör undvikas. För att acceptera den ändå i vissa fall har vi översatt den till .5 så t.ex. 3½ blir 3.5, men undvik det tecknet i t. ex. kalkylblad.

OBS översättnings filtret fungerar inte (2007-01-30-?) så använd . som decimal och ** som upphöjd till och inte ½ eller %.

Om inte den förmågan är avstängd kan man också skriva ett uträkningsuttryck (= "teckna svaret"). T. ex. du vet att för att räkna ut svaret behöver du multiplicera (gångra) 3,5 med skillnaden mellan 12 367 och 598. Då kan du skriva 3,5*(12367-598) och svaret kommer att tolkas som motsvarande tal. (däremot känner den inte igen produkten 3,5(12367-578), du måste skriva * tecknet innan parentesen)

+
-
/
*
( )
addition (plus)
subraktion (minus)
division (dela)
multiplikation (gånger)
parenteser
** eller ^
sqrt(x) eller rot(x)
sin(x)
cos(x)
atan2(x,y)
upphöjd till
Kvadratroten ur (x)
sinus för x radianer
cosinus för x radianer
radianvinkel för punkt (x,y)
tillämpning av pq-formeln skulle kunna skrivas: -5/2-sqrt((5/2)^2-(-3))
pi()|pi|p = 3.14159265   även: PI()|PI|P   PI() är vanlig i kalkylprogram
sin(9°) skulle kunna skrivas sin(9*p/180) så blir det omsatt till radianer.
Upp
Respons, bedömning, reaktion eller "feedback" kommer när du lämnat ett svar. Om frågan har tagit upp stor plats på din skärm kan det hända att "responsen" hämnar "nedanför skärmen" så du inte ser att något har hänt efter du har tryckt på [Svara] knappen. Därför har vi lagt in en länk som hoppar in just ovanför svarsrutan: Respons på skickat svar nedan ev. Alt+R [<?] . Nerpilen "vandrar neråt" i drygt 5 sekunder så du ser att länken är ny. ev. Alt + R betyder att om du har en nyare webbläsare t.ex. IE 4 eller senare, kan du med tangentbordet snabbt komma till responsen om du håller ner [ALT] och trycker [R] tangenten. Annars är det bara att klicka med musen som en vanlig länk, så hoppar du neråt till reaktionen på ditt svar. [<?] är en länk till denna förklaring som du läser nu.
[Alt] + [<-] vänster pil tangent (eller med Mac: Mac Command Apple + [<-] vänster pil tangent) tar dig oftast snabbt tillbaka till sidan som du var på nyss i de flesta webläsare.
Annars kanske denna sida har öppnats i ett "nytt fönster" och då stänger du denna genom att klicka × i övre högra hörnet av detta fönster.

Enkel algebraisk

Här kan man lämna ett svar som innehåller variabler. Skulle man räkna ut hur mycket man har på ett konto efter 2 år vid räntesatsen p (i procent) med utgångskapital k med årlig ränta på ränta. Olika sätt att svara vore:

k*(1+p/100)^2

(k+k*p/100)*(1+p/100)

Alla korrekta uttryck skall bedömas som rätt, även om den första är mer kompakt och elegant. Obs programmet skiljer på VERSALER och gemena (P tolkas inte som p till exempel) .

Tyvärr kan denna frågetyp inte ge respons på olika väntade fel och vissa riktiga sätt att skriva känner den inte igen.    Upp

Flerval

Dessa frågor är ju ganska lätträttade. Som det är nu kan bara ett alternativ väljas. Däremot kan läraren välja att ge positiv respons på flera. Om du ändå skulle ifrågasätta bedömning eller frågans utformning använda feedback länken.     Upp

Fritext

Vi har ingen sådan typ än. Denna är svåraste typen att automatiskt rätta. Till Moodle finns ett frågetyp som heter RegularExpresssion ShortAnswer som är mycket bra. Den fungerar ungefär så här: Programmet kollar efter olika mönster som finns eller saknas och ger vägledning. Upp

[Alt] + [<-] vänster pil tangent (eller med Mac: Mac Command Apple + [<-] vänster pil tangent) tar dig oftast snabbt tillbaka till sidan som du var på nyss i de flesta webläsare.
Annars kanske denna sida har öppnats i ett "nytt fönster" och då stänger du denna genom att klicka × i övre högra hörnet av detta fönster.