GraphPAD Hjälp

OBS du måste ha din webbläsare inställd för att tillåta "popups" för att kunna se bedömningen av PAD frågor!

Lägga till punkter: flytta "hårkorset" som följer musen tills den ligger där du vill ha den och klicka. (Hårkorset kan hoppa stegvis. Du kommer inte att behöva lägga den på en plats där den inte "fäster".)

Flytta en punkt: Håll musen öven punkten du vill ändra.  Färgen på punkten ändras för att visa att den kan dras. Håll ner musknappen och dra till ett nytt läge. Släpp musknappen när punkten är på rätt plats. Man kan även välja punkt med tab och flytta valda punkten med piltangenterna.

Välja en punkt: Den valda punkten visas med "handtag" (fyra punkter i kvadrat runt punkten). Välja genom att vila med musen över det och klicka när det bytt färg. Annars kan du använda Tab för att flytta markeringen från en punkt till en annan.

Ta bort en punkt: Tryck DELETE eller BACKSPACE tangenten för att ta bort vald punkt.

Ändra linjen: Linjen automatiskt anpassar sig till punkterna. Det måste finnas minst 2 punkter innan en linje ritas upp.  Lägg till eller flytta punkter för att få rätt linje.  If this does not work, contact your teacher.

Kontroller

Dessa kontroller kan eventuellt visas i vissa övningar.

Grade: evaluates the current state of the drawing against internal information about what is correct, producing a (somewhat cryptic) output of what is correct or not.

Reset: återställer appleten till ursprungstillstånd

Image: Skapar ett nytt fönster med en (orörlig) bild av appleten. I Windows kan man sedan kopiera bilden och lägga in den i ett annat document (som epost eller ordbehandling) genom att trycka ALT+PRINT SCREEN och sedan klistra in i ett annat program.

Help: öppnar en HTML sida med hjälp (denna sida!)

About: ger lite information om appleten.

Problem med Java

Om du har problem med java (till exempel att du får en grå eller tom ruta i stället för appleten) kan du söka hjälp för att lösa java problem.

översatt, anpassat Jeff Forssell/CFL senaste uppdaterad: 2005-08-15