GraphApplet 1.05 Svenska
GraphApplet 1.05
Av Patrik Lundin, patrik@lundin.info, http://www.lundin.info   English version

Beskrivning
Alla Funktioner
Beskrivning

GraphApplet 1.05 är en grafritande kalkylator med en del extra förmågor.

GraphApplet har all vanliga operatorer och funktioner och grafritning.

GraphApplet stöder juxtaposition som betyder at du kan oftast skriva uttryck precis som du gör på papper, för att den tolkar saker som står bredvid varandra på vanliga sättet. Som: xcos(x) or 5x^3-6x

GraphApplet stöder symbolisk dirivering med diff funktionen.

För att använda som en kalkylator kan du clicka på knapparna eller använda tangentbordet to att bilda ett uttryck,
och sedan tryck [ENTER] eller klicka Eval knappen för att utvärdera.
OBS att när du klickar en functionsknapp kommer det att automatiskt infoga en vänster parentes, men du måste lägga in en avslutande höger parentes, med klickad knapp eller tangentbord.

För att rita en graf, skriv funktionsuttrycket och sedan klicka PlotF knappen, du kan bara skriva funktioner av typen y=f(x) .
För att zomma in ett område, dra ut en rektangel med musen och släpp,
så zoomas det området. För att zooma ut använd ZOut knappen.
För att återställa utgångs området x:[-10,10] y:[-10,10] klicka på Reset knappen.

För att rensa inmatningsfältet klicka Clear knappen, för att rensa en enstaka uppritad funktion dubbleklicka på funktionens namn i listan till höger om appleten.
Klicka Cls for att rensa hela graffältet.

För att spara något till minnet klicka först M-> knappen och sedan antingen m1 eller m2,
för att tömma minnet, klicka MCls och sedan antingen m1 eller m2

Alla Funktioner

Kalkylator kontroller

Eval    - räknar ut ett uttryck. Först försöker det räkna ut uttrycket, om det misslyckas så försöker det rita grafen

Clear   - Tömmer inmatningsfältet

PlotF   - Ritar upp en funktion av typen y = f(x)

ZOut   - Zoomar ut med en faktor 2
             För att Zooma in, dra ut området du vill se med musen och släpp

Reset  - Återställer fönstret till x:[-10,10] y:[-10,10]

Cls      - Tömmer hela ritområdet och all funktioner
              För att ta bort en funktion, dubbelklicka på funktionen i listan till höger om appleten

M->    - sparar ett uttryck eller värde till minnet. Först klicka denna knapp och sedan antingen m1 eller m2

MCls  - tömmer minnet.  Först klicka denna knapp och sedan antingen m1 eller m2 för at tömma det minnet
              OBS alla minnen töms om man lämnar (stänger?) sidan och kommer tillbaka senare.

m1      - Minne 1
m2      - Minne 2
 

Operatorer och funktioner

sqrt     -  kvadratrot av ett värde eller uttryck

sin       -  sin  av ett värde eller uttryck

cos      -  cos  av ett värde eller uttryck

tan      -  tan  av ett värde eller uttryck

atan    -  atan (arctan dvs vinkel som hör till en viss tan värde) av ett värde eller uttryck

acos   -  acos (arccos dvs vinkel som hör till en viss tan värde) av ett värde eller uttryck

asin    -  asin (arcsin dvs vinkel som hör till en viss tan värde) av ett värde eller uttryck

acotan    -  acotan (arccotan dvs vinkel som hör till en viss tan värde) av ett värde eller uttryck

exp       -  eulers konstant upphöjd till ett visst värde  e^( )

ln          - naturaliga logaritm till ett visst värde.

10log    -  10 logaritm till ett visst värde

fac        -  fakultet till ett visst värde

diff        -  Symbolisk deriverar ett uttryck med en variabel

pi          - konstanten PI 

euler      -  Eulers konstant E basen för de naturliga logaritmer

+            - Addition operator.

-             - Subtraktion operator.

*            - Multiplikation operator.

/             - Division operator.

^           - Upphöjd till operator.
 

Detta avsnitt översattes inte:

The calculator also supports the following functions when entered through the keyboard:

sinh        -  Hyperbolic sine

cosh       -  Hyperbolic cosine

tanh        -  Hyperbolic tangens

abs         -  Absolute value of value or expression.

ceil         -  Returns the smallest (closest to negative infinity)
                 value that is not less than the argument and is equal to
                 a mathematical integer.

floor       - Returns the largest (closest to positive infinity)
                value that is not greater than the argument and is
                equal to a mathematical integer.

sfac       - Semifaculty of value or expression.

round     - rounds the argument to the closest mathematical integer.
               Example: round( 3.4 ) = 3.0, round( 4.99 ) = 5.0 etc...

fpart      -  returns the decimalvalue of its argument

[base]log(..)   - any logaritm.  Example: 10log(10) = 1.0, exp(1)log(exp(1)) = 1.0

%           - Modulo.

==          - Equal, returns 1.0 if it's arguments are equal or 0.0 othervise.

!=          - Not Equal, returns 1.0 if it's arguments are not equal or 0.0 othervise.

&&        - And, returns 1.0 if both arguments evaluates to 1.0, or 0.0 othervise.

||            - Or, returns 1.0 if any of it's arguments evaluates to 1.0, or 0.0 othervise.

>            - Larger than, returns 1.0 if the value of the argument to the left is larger
               than the value of the argument to the right, or 0.0 othervise.

<           - Less than, returns 1.0 if the value of the argument to the left is less
               than the value of the argument to the right, or 0.0 othervise.

>=         - Larger than or equal to, returns 1.0 if the value of the argument to the left is larger
               than or equal to the value of the argument to the right, or 0.0 othervise.

<=         - Less than or equal to, returns 1.0 if the value of the argument to the left is less
                than or equal to the value of the argument to the right, or 0.0 othervise.

!           - Not, returns 0.0 if it's argument evaluates to 1.0 and returns 1.0 if
               it's argument evaluates to anything other than 1.0
 
  andra Matematik resurser


Author Patrik Lundin, patrik@lundin.info, http://www.lundin.info
Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Patrik Lundin. Page translation to Swedish, Jeff Forssell

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA; 02111-1307 USA

Helt nöjd med denna sida? Jaså inte!