Matematik Javaapplets

CFLs

Differenskvot och derivata till 3 funktioner

Exponentialfunktion

Översatta till svenska

Randvinkel o mittpunksvinkel (maB)[Fendt]

Masscentrum (tyngdpunkt) för en triangel [Fendt]

3-dimensionell tidsberoende graf [Physlet]

online kalkylator och grafritare [Lundin]

Oöversatta

Walter Fendts stora samling på engelska (gräla färger!)

Datagraph (physlets)

Andra ämnen

Fysik A javas
Fysik B Javas
Physlets

Allmänt om Java Applets